VI ÄR GABATHER

Gabather grundades år 2014, baserat på tio års forskning på Lunds universitet, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. I dagsläget finns ett stort medicinskt behov av nya, mer effektiva, och säkrare läkemedel inom Gabathers största fokusområden antipsykotiska och antidepressiva läkemedel.