Gabather (GABA)

Graf med slutkurser (blå kurva) och volymer (röda staplar)
Grafen har justerats för split, omvänd split, emission och utdelning


Aktieinformation

Aktienamn
Gabather

Kortnamn
GABA

ISIN-kod
SE0006257531

OrderBookID
103566

ISIN-kod: Gabather TO 2

SE0010598342

Antal aktier
14 724 201

Kvotvärde
0,11 SEK

Handelsstart
2014-11-03

Värdepapperstyp
Aktie

Optionsvillkor

Optionsvillkor