iStock_57938762_XLARGE.jpg
iStock_69858597_XLARGE.jpg
PATENT.jpg
iStock_57938762_XLARGE.jpg

Bakgrund | Gaba


GABA

SCROLL DOWN

Bakgrund | Gaba


GABA

Gaba är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, alltså gamma-aminosmörsyra, och det är den huvudsakliga hämmande signalsubstansen i hjärnan. Med tanke på alla de normala neurologiska funktioner samt rubbingar där Gaba är involverat är det inte svårt att förstå vilken oerhörd betydelse Gaba har för ett fungerande nervsystem. Gaba har exempelvis betydelse för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, muskeltension och beroende. Den vanligaste receptorn för Gaba kallas GabaA-receptorn. Tester har visat att genom Bolagets små-molekyler kan GabaA-receptorn manipuleras på nya sätt, vilket öppnar upp för nya verkningsmekanismer. Bolaget har därmed möjlighet att utveckla mer effektiva läkemedel med färre biverkningar som tillfredsställer efterfrågan på marknaden av säkrare och effektivare läkemedel inom antipsykotiska och antidepressesiva.

iStock_69858597_XLARGE.jpg

Bakgrund | Utveckling


Utveckling

Bakgrund | Utveckling


Utveckling

Gabather har genomfört in vitro och in vivo experiment på GT-001 – GT-006. Substanserna testades bland annat i olika modeller för psykos och ångest med det mycket lovande generella resultatet att ingen av substanserna GT-001 till GT-006 gav några sedativa biverkningar. Bolaget har fokuserat på substansen GT-002 på grund av starka resultat som indikerar ett möjligt antipsykotiskt läkemedel. 


En studie vid samarbetspartnern UNSW (University of New South Wales, Australien) visar att GT-002 påverkar Gaba-A receptorn som en positiv allosterisk modulator. Till skillnad från andra positiva allosteriska modulatorer visar resultaten att GT-002 inte ger någon direkt effekt på neuropopulationen, vilket minimerar risken för sedativa eller konvulsiva biverkningar. Övriga studier har dessutom visat att GT-002 är en mycket selektiv substans.

PATENT.jpg

Bakgrund | Patent


Patent

Bakgrund | Patent


Patent

Huvudtillgångarna i Gabather är två patentfamiljer, Quinazolinderivat och Triazoloderivat, som innehåller läkemedelskandidater i form av små-molekyler som interagerar med GabaA- receptorkomplexet. Bolagets immaterialrättsstrategi är att ansöka om patent i de länder som utgör den största delen av världsmarknaden. Gabather har valt att fokusera på Europa, USA, Kanada, Kina och Indien. Bolaget har fått patentansökningarna godkända på fem av världens viktigaste marknader – USA, Kina, Kanada, Indien och Europa. Bolaget kommer att aktivt söka nya patent allteftersom upptäckter görs av forskningsgruppen.