Årsredovisning

Mars 29, 2019

Bolagsstämma

Maj 22, 2019 - Ordinarie Bolagsstämma

Delårsrapporter

Februari 12, 2019 - Bokslutskommuniké

April 26, 2019 - Q1 rapport

Augusti 21, 2019 - Q2 rapport