Vi utvecklar läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet