BOLAGSINFORMATION

Bolagsnamn
Gabather AB

Affärsidé
Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

VD
Bert Junno

SO
Svein Mathisen

Styrelse
Bert Junno Svein Mathisen Olov Sterner BG Svensson Gunilla Ekström

Antal anställda
7

Antal ägare*
2500

Bolagsordning

Bolagsordning Gabather 7 juni 2016 AB.pdf

Organisationsnummer
556970-5790

Besöksadress 2
Börshuset

Utdelningsadress
Skeppsbron 2

Postnummer
211 20

Stad
Malmö

Hemsida
http://www.gabather.com

E-postadress
bj@gabather.com

Telefon
+46-707 77 22 09

*exkl innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; uppdateras kvartalsvis. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet.


Aktieinformation

Aktienamn
Gabather

Kortnamn
GABA

ISIN-kod
SE0006257531

OrderBookID
103566

ISIN-kod: Gabather TO 2

SE0010598342

Antal aktier
14 724 201

Kvotvärde
0,11 SEK

Handelsstart
2014-11-03

Värdepapperstyp
Aktie


Största aktieägarna I aktieboken

(FRÅN EUROCLEAR) – PER 2017-12-31 **

Namn

Avanza Pension Försäkring AB

ALMI

Mogens Nielsen

Olov Sterner

Jakob Nilsson

 

 

Kapital %

9,44

4,4

3,04

2,89

2,45

Röster %

9,44

4,4

3,04

2,89

2,45

** uppdateras kvartalsvis, ca 5 veckor efter kvartalets slut


Personer i ledande ställning

Namn

Bert Junno

Svein Mathisen*

Mogens Nielsen

Olov Sterner

BG Svensson

Ola Skanung

Gunilla Ekström

Från

2014-11-03

2014-11-04

2014-11-05

2014-11-06

2014-11-07

2016-06-23

2016-06-23

Aktier

100 000

112 500

447 049

426 125

0

3 500

0

Teckningsoptioner

30 000

Förändring 2016-09-21

12 500

 

 

-70 000

 

* Inklusive närstående