Bert Junno  Styrelseledamot och VD  bj@gabather.com

Bert Junno

Styrelseledamot och VD

bj@gabather.com

Bert Junno är grundare, styrelseledamot och VD för Gabather sedan 2014. Inom biotech-området har Bert Junno förutom Gabather även startat WntResearch AB (publ.), Galecto Biotech AB, Aptahem AB (publ.) och Cyxone AB. Han har tidigare varit VD för den statligt ägda fonden Forskarpatent i Syd AB och är för närvarande senior partner i biotechfonden Accequa AB. Bert Junno är ledamot av den rådgivande styrelsen för Patent- och registreringsverket sedan 2010. Bert Junno har en Ph.D. i Semiconductor Physics and Technology och en M.Sc. i Fysik från Lunds Universitet.

 Mogens Nielsen  CSO  mn@gabather.com

Mogens Nielsen

CSO

mn@gabather.com

Mogens Nielsen, Candidatus scientiarum, arbetade som forskare och ledare av Research Institute of Biological Psychiatry, Sct. Hans Hospital, och biologidepartementet i Roskilde mellan 1971 och 1999. Han har publicerat 180 vetenskaplig artiklar och har varit gästföreläsare på flera internationella universitet, samt som medarbetare på University of Pharmaceutical Sciences i Köpenhamn. Han är medlem i redaktionen för Open Journal of Medicinal Chemistry. Utöver detta fick han det prestigefulla Lundbeck Award år 1982. Han är även Professor Honoris Causa vid Shanxi Academy of TCM, Xian, Kina.

 Ola Skanung  CFO os@gabather.com

Ola Skanung

CFO

os@gabather.com

Ola Skanung har en bakgrund som Civilekonom, fördjupning entreprenörskap, med ytterligare studier i förändringsledarskap och revision. Många års erfarenhet som CFO och stor erfarenhet från, och ett brinnande intresse för, att arbeta med snabbväxande bolag.

 Johanna Pasquariello  Program Manager  jp@gabather.com

Johanna Pasquariello

Program Manager

jp@gabather.com

Johanna har lång erfarenhet som bl.a. projektledare, verksamhets- och konsultchef samt som läkemedelskonsulent och produktspecialist på Pfizer och Bayer. Hon har även en gedigen bakgrund som verksam sjuksköterska inom bl.a. intensiv- och dialysvård samt hjärt- och lungmedicin. Johanna är utbildad sjuksköterska med vidareutbildning inom intensivvård samt har en fil. kand. som beteendevetare inom socialpsykologi.

 Michael-Robin Witt  Principal Scientist  mrw@gabather.com

Michael-Robin Witt

Principal Scientist

mrw@gabather.com

Principal Scientist: Dr Michael-Robin Witt innehar en Filosofie Doktor i Neurofarmakologi från Royal School of Pharmacy i Köpenhamn. Han har publicerat mer än 50 publikationer i vetenskapliga tidsskrifter. Michael-Robin har även jobbat inom akademisk forskning i 12 år vid Brain Research Institute, St. Hans Sjukhus i Roskilde. MRW har haft ledande projektchefsbefattningar i Skandinaviska Biotech-företag såsom Neurosearch AB (1999-2000), AstraZeneca F&U (2000-2003) och KaroBio AB (2003-2007). MRW var en av grundarna till Axcentura Pharmaceuticals i 2007, där han agerade som CSO i fem år innan han år 2012 gick med i Lead Discovery Malaysia där han idag har positionerna VD och CSO. MRW blev involverad i Gabather AB i september 2014 och är nu Principal Scientist i bolaget.

 Stefan Rehnmark  Principal Scientist  sr@gabather.com

Stefan Rehnmark

Principal Scientist

sr@gabather.com

Dr. Stefan Rehnmark är disputerad inom fysiologi vid Wenner-Grens Institut, Stockholms Universitet, där han även innehar en Docentur. Efter mer än 10 års akademisk forskning gick han vidare till bioteknikindustrin, där han har arbetat i 18 år i olika befattningar, såsom chef för molekylärbiologi, chef för farmakologi, projektledare och principal scientist. År 2007 var han med och grundade Axcentua Pharmaceuticals, där han tjänstgjorde som forskningschef och VD. År 2014 var han med och grundade Noviga Research, ett bioteknikföretag verksamt inom utveckling av onkologiläkemedel. I augusti 2016 anslöt han sig till Gabather AB som Principal Scientist.

 Malin Lindskog  Office Manager  ml@gabather.com

Malin Lindskog

Office Manager

ml@gabather.com

Malin arbetar med administration och ekonomi på Gabather. Vid sidan av detta studerar Malin vid Lunds Universitet där hon är i sluttampen av att ta en ekonomikandidat med inriktning på organisation och ledarskap.