Michael-Robin Witt   Tillförordnad VD  mrw @gabather.com

Michael-Robin Witt

Tillförordnad VD

mrw@gabather.com

Tillförordnad VD Dr. Michael-Robin Witt innehar en Filosofie Doktor i Neurofarmakologi från Royal School of Pharmacy i Köpenhamn. Han har publicerat mer än 50 publikationer i vetenskapliga tidsskrifter. Michael-Robin har även jobbat inom akademisk forskning i 12 år vid Brain Research Institute, St. Hans Sjukhus i Roskilde. MRW har haft ledande projektchefsbefattningar i Skandinaviska Biotech-företag såsom Neurosearch AB (1999-2000), AstraZeneca F&U (2000-2003) och KaroBio AB (2003-2007). MRW var en av grundarna till Axcentura Pharmaceuticals i 2007, där han agerade som CSO i fem år innan han år 2012 gick med i Lead Discovery Malaysia där han idag har positionerna VD och CSO. MRW blev involverad i Gabather AB i september 2014 och är nu tillförordnad VD i bolaget

Mogens Nielsen   CSO   mn@gabather.com

Mogens Nielsen

CSO

mn@gabather.com

Mogens Nielsen, Candidatus scientiarum, arbetade som forskare och ledare av Research Institute of Biological Psychiatry, Sct. Hans Hospital, och biologidepartementet i Roskilde mellan 1971 och 1999. Han har publicerat 180 vetenskaplig artiklar och har varit gästföreläsare på flera internationella universitet, samt som medarbetare på University of Pharmaceutical Sciences i Köpenhamn. Han är medlem i redaktionen för Open Journal of Medicinal Chemistry. Utöver detta fick han det prestigefulla Lundbeck Award år 1982. Han är även Professor Honoris Causa vid Shanxi Academy of TCM, Xian, Kina.

Ola Skanung   CFO  os@gabather.com

Ola Skanung

CFO

os@gabather.com

Ola Skanung har en bakgrund som Civilekonom, fördjupning entreprenörskap, med ytterligare studier i förändringsledarskap och revision. Många års erfarenhet som CFO och stor erfarenhet från, och ett brinnande intresse för, att arbeta med snabbväxande bolag.