Gabather söker nytt patent

Gabather har skickat in en patentansökan kring formuleringen av bolagets läkemedelskandidat, GT-002.

Gabather uppdaterar om patent i Indien

Med anledning av spekulationer kring godkännande av en patentansökan i Indien meddelar bolaget att slutgiltigt godkännande är försenat på grund av korrektion av typografiskt misstag.

Nyhet: Gabather lanserar ny hemsida.

Gabather lanserar en ny hemsida. Den finns tillgänglig genom samma adress som den tidigare hemsidan, www.gabather.com, men i en mer användarvänlig och uppdaterad tappning. Det införs även en funktion som gör det lättare att se vilka event Gabather kommer att vara närvarande på.

Gabather: Information kring köp och försäljning av aktier

Gabather meddelar att styrelsemedlemmen, Olov Sterner, den 21e september har sålt 70000 aktier till andra investerare vid sidan om börshandeln. En av köparna är Gabathers VD Bert Junno som förvärvat 12500 aktier.

Nyhet: Gabather i Investeringstipset

58 miljarder dollar. Så stor är marknaden som det svenska läkemedelsbolaget Gabather tar sikte mot. I höst tar bolaget också några viktiga steg på vägen. Man öppnar både sitt eget labb och inleder marknadsföringen av sin första läkemedelskandidat.

Gabather: Ändring av styrelse föreslagen till årsstämman

Med ändring av det förslag som fanns med i kallelsen till årsstämman i Gabather AB (publ) föreslår aktieägare som, vid tidpunkten för kallelsens offentliggörande, kontrollerar sammanlagt 20,31 % av rösterna i bolaget att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och att omval sker av styrelseledamöterna Svein Mathisen, Bert Junno, Olov Sterner och BG Svensson samt att nyval sker av Gunilla Ekström. I övrigt kvarstår de förslag som presenterades i kallelsen till årsstämman.