Gabather: Forskning och utveckling

Gabather ger en uppdatering kring utvecklingen av toxikologiprogrammet och planerna på kliniska studier som nu planeras starta första halvåret 2018. I nya forskningsrön visar GT-002 på många för CNS-läkemedel attraktiva egenskaper.

Gabather söker nytt patent

Gabather har skickat in en patentansökan kring formuleringen av bolagets läkemedelskandidat, GT-002.

Gabather uppdaterar om patent i Indien

Med anledning av spekulationer kring godkännande av en patentansökan i Indien meddelar bolaget att slutgiltigt godkännande är försenat på grund av korrektion av typografiskt misstag.

Nyhet: Gabather lanserar ny hemsida.

Gabather lanserar en ny hemsida. Den finns tillgänglig genom samma adress som den tidigare hemsidan, www.gabather.com, men i en mer användarvänlig och uppdaterad tappning. Det införs även en funktion som gör det lättare att se vilka event Gabather kommer att vara närvarande på.

Gabather: Information kring köp och försäljning av aktier

Gabather meddelar att styrelsemedlemmen, Olov Sterner, den 21e september har sålt 70000 aktier till andra investerare vid sidan om börshandeln. En av köparna är Gabathers VD Bert Junno som förvärvat 12500 aktier.

Nyhet: Gabather i Investeringstipset

58 miljarder dollar. Så stor är marknaden som det svenska läkemedelsbolaget Gabather tar sikte mot. I höst tar bolaget också några viktiga steg på vägen. Man öppnar både sitt eget labb och inleder marknadsföringen av sin första läkemedelskandidat.