Gabathers VD lämnar sitt uppdrag

Dr. Bert Junno lämnar uppdraget som VD för Gabather den 18 maj 2018. Arbetet med att rekrytera en ny VD har påbörjats. Fram tills en ny VD rekryterats kommer Dr. Michael-Robin Witt att vara tillförordnad VD.

Nyemissionen i Gabather är slutförd

Gabather har slutfört den emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 13 november 2017. Se mer här.

Gabather AB tidigarelägger offentliggörande av delårsrapport

Styrelsen i Gabather har beslutat om att tidigarelägga offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017 med anledning av att styrelsen föreslagit en extra bolagsstämma att besluta om nyemission.

KALLELSE TILL extra bolagsstämma i Gabather (publ)

Aktieägarna i Gabather AB (publ), org. nr 556970-5790, kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 november 2017 kl. 10.00 på Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö.