Med stöd av finansiering ifrån Gabathers nya aktieägare kunde bolaget under oktober starta det pre-kliniska utvecklingsprogram som annonserats i noteringsmemorandumet. Nya avtal har träffats med ledande underleverantörer av läkemedelssubstanser och tjänster. Gabather kommer att återkomma löpande med annonsering av för bolaget viktiga utvecklingsresultat.

Gabathers, genom noteringsmemorandum annonserade fortsatta in-vivo utvecklingsprogram, kunde påbörjas under oktober månad. Resultaten ifrån pågående program kommer att annonseras via pressmeddelanden på AktieTorgets och Gabathers respektive hemsida.

Gabather har fått många förfrågningar ifrån nya aktieägare som önskar ta del av resultat ifrån pre-kliniska studier och liknande information. Bolaget hänvisar till informationen publicerat i noteringsmemorandumet. Framtida resultat kommer enbart att annonseras som pressmeddelande via AktieTorgets och Gabathers respektive hemsida.

Gabathers VD Bert Junno kommer vid tre tillfällen träffa intresserade aktieägare och nya investerare i Malmö 11e november (18.30), Göteborg 12e november (18.30) och Växjö 13e november (16.15). För detaljerade uppgifter kring dessa arrangemang se Aktietorgets information kring investerarträffar (www.aktietorget.se).

Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com