Gabather är väldigt glada att kunna meddela att United States Patent and Trademark Office (USPTO) beslutat att förlänga giltigheten av ett av Gabathers patent i USA med 967 dagar.

Förlängningen om nästan tre år har ett stort värde på världens största marknad för läkemedel. Tre år kan innebära betydande extra intäkter i en fas när ett eventuellt godkänt läkemedel lyckats få full marknadsacceptans. Anledningen till förlängningen är USPTO’s policy att ge kompensation för väsentliga förseningar i behandlingen av patentansökningar.

Gabathers VD Bert Junno kommenterar att nyheten kraftigt förstärker bolagets affärserbjudande gentemot läkemedelsindustrin. Bert Junno har förhoppningen att det Europeiska patentverket, som brottas med liknande problem som USPTO, ska förändra sin policy i liknande riktning. Bert Junno presenterar Gabather i en aktieägarträff idag den 13e november, arrangerad av Aktietorget (se www.aktietorget.se), kl. 16.15 i Växjö. Ytterligare möjligheter att träffa och lyssna till Gabathers företrädare ges under Aktiespararnas ”Stora aktiedagen” i Göteborg (www.aktiespararna.se/gbg), den 24e november.

Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com