Den 1 oktober 2014 avslutades teckningstiden i Gabathers noteringsemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Nyemissionen tecknades till 15,3 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 212 %. Gabather tillfördes därmed cirka 6,4 MSEK efter emissionskostnader. Första handelsdag på AktieTorget för Gabathers aktie och teckningsoption var den 3 november 2014. Nu finns tillfälle att träffa Gabathers VD Bert Junno vid investerarträffar i Malmö (11e november), Göteborg (12e november) och Växjö (13e november).

Gabathers VD Bert Junno kommer vid tre tillfällen träffa intresserade aktieägare i Malmö 11e november (18.30), Göteborg 12e november (18.30) och Växjö 13e november (16.15). För detaljerade uppgifter kring dessa arrangemang se Aktietorgets information kring investerarträffar (www.aktietorget.se).

Första handelsdag på AktieTorget för Gabathers aktie och teckningsoption var den 3e november 2014. Handelsbeteckningen för aktien är GABA med ISIN-kod SE0006257531 och för teckningsoptionen GABA TO 1 med ISIN-kod SE0006257549.

För ytterligare information:
Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com