Gabather är väldigt glada att kunna meddela att bolagets senaste in-vivo studier har kunnat genomföras med positiva resultat. Studierna bestod av en farmakokinetisk studie där läkemedelssubstansen Gaba-001 undersöktes med avseende på livslängd i blod och koncentration i hjärnvävnad.

Viktigt för läkemedel som ska adressera sjukdomar i CNS (centrala nervsystemet) är att de kan administreras i kroppen och nå hjärnan. Som skydd för hjärnan emot skadliga substanser verkar blod-hjärnbarriären. Blod-hjärnbarriären består av mycket tätt sammanfogade kapillärväggar i hjärnans blodkärl. Blod-hjärnbarriären hindrar vissa droger, läkemedel och celler (till exempel vita blodkroppar och mikroorganismer) från att lämna blodbanan och nå hjärnans nervceller. Detta försvar är dock ett bekymmer vid framtagning av nya läkemedel då dessa kan hindras ifrån att nå fram och verka.

Gabather har nu genomfört ett antal in-vivo studier där substansen Gaaba-001 påvisades i hjärnvävnad i tillräcklig koncentration. Detta innebär att en av bolagets läkemedelskandidater når fram till den vävnad där den ska verka och bolaget därmed undanröjt ett stort riskmoment i utvecklingen. Ett annat viktigt resultat var att halveringstiden för Gaaba-001 i blod var jämförbar med existerande läkemedel på marknaden.

Gabathers VD Bert Junno kommenterar: ”Resultaten har fört bolaget ett stort steg framåt. Vi fortsätter nu med att optimera fyra av bolagets substanser för oral administration dvs. så att framtida läkemedel ska kunna ges i tablettform. Därefter följer pre-kliniska effektstudier för att välja läkemedelskandidat för en toxikologisk säkerhetsstudie som efterföljs av en ansökan om att starta kliniska studier.”

Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com