Europapatentverket (EPO) har beslutat att bevilja Gabathers patentansökan, L1001C TRIAZOLODERIVAT, i Europa.

Patentansökan är sedan tidigare beviljad i Kina och USA. Nu tillkommer Europa. Gabather kommer att under våren bestämma i vilka europeiska länder man avser att söka skydd. Brukligt är att söka skydd i länderna med störst marknad såsom Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Polen och Storbritannien. Sedan brukar Schweiz m.fl. mindre länder ingå pga. stor läkemedelsproduktion inom området.

Gabather kommer att närvara vid J.P Morgan Healthcare conference i USA i januari med avsikt att sondera marknaden och intresset för nya produkter inom området centrala nervsystemet (CNS) där bolagets läkemedelskandidater ingår. Konferensen samlar varje år 1000-tals investerare, fondförvaltare och ledningen för större och mindre läkemedels- och biotechbolag.

Gabathers VD Bert Junno kommenterar: ”Beskedet ifrån EPO är glädjande och bekräftar värdet och kvaliteten på bolagets patentportfölj. Det utvidgade patentskyddet utgör en förstärkt position i diskussioner kring partnerskap med läkemedelsbolag intresserade av bolagets projekt.”

Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com