I syfte att informera aktiemarknaden om verksamheten och aktuell noteringsemission kommer Gabather AB att presentera sig på nedan investerarträffar. Gabather AB kommer att presenteras av Bolagets VD, Bert Junno.

* 16 september kl 18.00 – 21.00 – Finansevent, Scandic Anglais Hotell i Stockholm, 1 trappa upp, Konferensavdelningen. (Gabather är ett av de bolag som kommer att presentera sig under kvällen.)
Anmälan till: stockholm@finansevent.se

* 18 september kl 12.00 – 13.15 – Investerarlunch hos AktieTorget, Mäster Samuelsgatan 42, plan 3. Anmälan till: stockholm@aktietorget.se

För ytterligare information:
Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com