Gabather AB, med VD Bert Junno, planerar för en noteringemission på AktieTorget under september/oktober 2014. Gabather grundades år 2014, baserat på 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. I samband med noteringen kommer Gabather söka kapital för att utveckla de ledande läkemedelskandidaterna samt för att möjliggöra en ansökan till läkemedelsmyndigheterna för att erhålla tillstånd att inleda kliniska studier.

Bolaget ska inrikta sig på tre fokusområden: antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, smärtbehandlande läkemedel samt minnes- och kognitionsförbättrande läkemedel (inkluderande behandling av Alzheimers sjukdom). Eftersom många patent för välkända mediciner börjar upphöra, och generiska kopior trycker ner vinsten för de stora läkemedelsföretagen, finns det i dagsläget en stor efterfrågan på ny utveckling inom Gabathers tre fokusområden.

Bolaget har avslutat en första fas av prekliniska studier av en läkemedelskandidat, vilket inkluderar en akut toxikologisk studie samt andra, för läkemedelsutveckling, nödvändiga studier. Utvecklingen av läkemedelskandidaten har specificerats så att tillverkning av GLP-specificerat material kan påbörjas.
Nästa viktiga steg är därmed:
1. in-vivo preklinisk ”Proof-of-Concept”
2. en preklinisk GLP-tox- och säkerhetsstudie
3. fas 1 säkerhetsstudie
4. en fas 2a ”Proof-of-Concept”

Gabather AB
Bert Junno, VD