Europapatentverket (EPO) har meddelat att de anser att de kommer att bevilja Gabathers patentansökan, L1001B QUINAZOLINDERIVAT, i Europa.

Gabather äger fn. två patentfamiljer inom området små molekyler som påverkar Gabareceptorn. Båda har nu erhållit besked ifrån EPO. Patentansökan är sedan tidigare beviljad i Kina och USA. Nu tillkommer Europa. Gabather kommer att senare under våren bestämma i vilka europeiska länder man avser att söka skydd. Brukligt är att söka skydd i länderna med störst marknad såsom Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Polen och Storbritannien. Sedan brukar Schweiz m.fl. mindre länder ingå pga. stor läkemedelsproduktion inom området.

Gabathers VD Bert Junno kommenterar: ”Det glädjande beskedet ifrån EPO innebär att nu båda Gabathers patentfamiljer har patentskydd i USA och Kina och kommer att få det i ett antal länder i Europa. Det utvidgade patentskyddet utgör en förstärkt position i diskussioner kring partnerskap med läkemedelsbolag intresserade av bolagets projekt.”

Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com