De första resultaten ifrån Gabathers samarbete med School of Medical Sciences, University of New South Wales (UNSW) i Sydney är nu färdiga (A). Samtidigt har bolaget fått nya lovande resultat ifrån andra underleverantörer (B).

Gabathers tidplan för läkemedelsutveckling går i stort enligt tidigare kommunicerad information med siktet inställt på klinisk prövning under andra halvåret 2016. Bolaget har pga. tidigare och i denna pressrelease rapporterade data beslutat att Gaaba-002 blir den första kandidaten för klinikförberedande toxikologisk utveckling.

Resultat:

A. UNSW har i elektrofysiologiska studier med en för ändamålet preparerad nervvävnad visat att, bolagets substans Gaaba-002, påverkar Gaba-A receptorn som en så kallad positiv modulator. Till skillnad ifrån andra positiva modulatorer, visar resultaten ifrån samma studie att Gaaba-002 inte ger någon direkt effekt på neuron-populationen, vilket minimerar risken för sedativa eller konvulsiva effekter eller biverkningar. Samtidigt ger en samlad analys av alla data resultatet att verkansmekanismen för Gaaba-002 är helt skild ifrån på klassiska Gaba-receptor påverkande positiva modulatorer i klassen bensodiazepiner, såsom Diazepam. UNSW fortsätter nu med att vidare definiera den verkansmekanism som Gaaba-002 uppvisar.

B. I in-vitro experiment undersöktes bindningen till ett flertal olika receptorer för neurotransmittorer eller signalsubstanser. I dessa experiment syntes ingen affinitet för Gaaba-002 i doser upp till 10000 gånger över den dos som behövs för motsvarande test av Gaba-receptorn. Slutsatsen är att Gaaba- 002 är extremt selektiv, vilket i sin tur är lovande för att substansen ska ha en låg biverkansprofil.

Utveckling:

Bolagets utvecklingsprogram går enligt den tidigare tidsplanen och med en huvudinriktning på utveckling av anti-psykotiska läkemedel. Bolaget har valt att för närvarande fokusera vidare produktutveckling på substansen Gaaba-002 med inriktning på anti-psykotisk verkan. Bolaget inväntar för närvarande leverans av en större mängd läkemedelssubstans som förberedelse för toxikologiska studier. Resultaten ifrån toxicitetsstudierna kommer ifall de är lyckosamma att utgöra en av de viktigaste delarna i en ansökan till läkemedelsmyndigheterna om att påbörja kliniska studier. Toxicitetsstudierna påbörjas under november-december 2015 och fortsätter under våren 2016. Inskickande av ansökan till läkemedelsmyndigheterna planeras till andra halvan av 2016 med start av fas 1 givet godkännande av ”Clinical Trial Application” (CTA).

Gabathers VD Bert Junno kommenterar: ”Gabather har nu samlat starka resultat för läkemedelskandidaten Gaaba-002 som möjliggjort beslut inför framtida utveckling av denna substans. Vi är väldigt glada att se att vår målsättning att utveckla nya kraftfulla läkemedel för centrala nervsystemet med samtidigt små biverkningar går i rätt riktning.”

Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.