Gabather presenterade den 7e december bolagets utveckling på Aktiespararnas arrangemang, ”Den Stora Aktiedagen”. Fokus i presentationen var att presentera bolagets betydande framsteg med utvecklingen av nya läkemedel och det unika fyndet av en ny verkningsmekanism, inom anti- psykotika, för bolagets läkemedelskandidat GT-002. Finwire fokuserade helt på vid flera tidigare tillfällen kommunicerad information om kapitalbehov för klinisk fas 1-2 utveckling. Alltså ingen nyhet. Denna obalans i rapporteringen har påtalats av flera närvarande aktieägare och föranleder denna kommentar.

Bolaget har i tidigare kommunikation meddelat att substansen GT-002 (tidigare benämnd Gaaba- 002) är utvald för fortsatt utveckling emot kliniska studier. Utvecklingen av läkemedel kostar pengar och bolaget har vid varje tidigare presentationstillfälle förklarat detta. Kapitaltillskott behövs för klinisk utveckling på 1-3 års sikt men för den fortsatta prekliniska utvecklingen under 2016 är bolaget finansierat. Balans i rapporteringen borde ha varit att en betydande värdeökning på bolagets intellektuella tillgångar såsom utvecklingsresultat och patent har åstadkommits under 2015. Dessa tillgångar är vad Gabather betraktar som sin verkliga produkt i de försäljningsansträngningar gentemot läkemedelsindustrin som pågår för närvarande. Gabather meddelar för övrigt också att man aktivt söker ett större läkemedelsbolag som partner för utvecklingen i de kliniska faserna.

Gabathers VD Bert Junno kommenterar: ”Att bolaget nu på kort tid har tagit fram en lovande läkemedelskandidat som om ett år förhoppningsvis kan få tillstånd att testas på människa är ett fantastiskt faktum som borde gått fram tydligare i rapporteringen av bolagets presentation istället för enbart ett fokus på gamla fakta som inte borde varit en nyhet.”

Gabather AB
Bert Junno, VD
E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.

Framåtriktad information

Denna meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.