Under den första av två teckningsperioder för Gabathers teckningsoption nyttjades 201 023 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier. Gabather tillförs därmed cirka 0,9 MSEK. Nästa och sista teckningsperioden pågår 18 – 22 maj 2015.

201 023 aktier kommer att registreras på Bolagsverket i slutet av mars 2015. Efter registreringen uppgår aktiekapitalet till 1 066 780,34 kronor fördelat på 9 601 023 aktier.

För ytterligare information:

Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.