Gabather har under våren tagit flera viktiga steg för att utveckla bolagets läkemedelskandidater för oral administrering. Framförallt kan bolaget rapportera en framgångsrik studie där en av bolagets läkemedelskandidater Gaaba-002 visades vara effektiv i en psykosmodell.

Gabather påbörjade under vintern ett samarbete med en större läkemedelstillverkare för att säkerställa volymtillverkning och kvalitet på bolagets läkemedelskandidater. Därpå följde ett antal tester för att studera hur de fem först utvalda substanserna Gaaba-001-005 skulle kunna komma i lösning för vidare in-vivo studier och i solid form för per oral administrering av läkemedel i tablettform.

Först därefter kunde bolaget påbörja in-vivo studier där tre av bolagets substanser bl.a. testades i olika modeller för ångest och psykos. Ett mycket lovande generellt resultat var att inga av de undersökta substanserna Gaaba-001-003 gav några sedativa (bedövande) biverkningar i motsats till många existerande läkemedel. Alla resultat redovisade nedan bör för övrigt anses som preliminära och redovisade innan alla planerade studier slutförts.

Bolagets hittills mest lovande substans är Gaaba-002 som i en psykosmodell uppvisade resultat som var beroende på dosering. Effekten av substansen var jämförbar med referenssubstansen, anti- psykosmedicinen Clozapine, vilket är anmärkningsvärt i ett så tidigt utvecklingsskede. Gabather har tidigare inte kommunicerat intresse inom detta område pga. att det var högst osäkert om bolaget skulle nå framgång. Nu kommer bolaget att fortsätta med nya studier i denna riktning, med Gaaba-002, som potentiellt kan leda till nya läkemedel för behandling av t.ex. schizofreni. Resultaten bevisar åter, i likhet med tidigare kinetikstudier, att Gabathers substanser penetrerar blod-hjärnbarriären.

Gaaba-001 uppvisade enligt preliminära resultat en möjlig potential för behandling av ångest, medan studierna av Gaaba-003 inte givit några resultat så långt. Bolaget kommer att fortsätta med ytterligare studier inom bolagets fokusområden och adderar nu också nyligen levererade Gaaba-004-005 till de pågående utvecklingsprogrammen.

Kommande externa aktiviteter: Gabathers VD Bert Junno kommer att medverka på investerarkonferensen Bioequity i Wien 18-20e maj. Gabather kommer också att medverka i Aktiespararnas evenemang ”Småbolagsdagen” den 8e juni på Sheraton hotell i Stockholm där bolagets VD ger en presentation av Gabather.

Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.