I samband med Gabather AB:s noteringsemission i september 2014 nyemitterades 2 400 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Den andra och sista teckningsperioden avslutades den 22 maj 2015. Under den andra teckningsperioden tecknades 2 178 338 aktier vilket innebär att Gabather tillförs ytterligare cirka 9,3 MSEK efter emissionskostnader om cirka 500000 kronor. I den första teckningsperioden tecknades 201023 optioner. Totalt har i båda perioderna 2379361 teckningsoptioner utnyttjats. Resultatet blir att mer än 99 % av tidigare utestående optioner kommer att omvandlas till aktier.

2 178 338 nya aktier kommer att registreras på Bolagsverket i mitten av juni 2015. Efter registreringen uppgår aktiekapitalet till 1 308 817,90 kronor fördelat på 11 779 361 aktier.

För ytterligare information:
Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och Cand. Scient. Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.