Gabather har tecknat ett forskningsavtal med School of Medical Science, University of New South Wales, i Sydney, Australien. Avtalet omfattar uppdragsforskning för att undersöka olika funktioner och egenskaper hos Gabathers läkemedelssubstanser. Arbetet kommer att genomföras i nära samarbete med Gabathers personal.

VD Bert Junno: ”Gabathers personal har tidigare mycket goda erfarenheter av samarbete med den Medicinska fakulteten på UNSW. UNSW’s laboratorier har tillgång till den senaste utrustningen för analys och personalen har lång erfarenhet av forskning kring läkemedelssubstanser och deras inverkan på det centrala nervsystemet. Arbetet kommer att väl både komplettera pågående produktutveckling som att tjäna till att finna nya okända egenskaper hos Gabathers läkemedelssubstanser. Avtalet innebär att Gabather nu förfogar över moderna forskningsresurser för verifiering och nyutveckling.”

För ytterligare information:
Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB ochprofessorernaOlovSternerochMogensNielsenisyfteattkommersialiserauppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.