Mogens Nielsen, forskningschef, har avyttrat 35.000 aktier i enlighet med existerande lock-up avtal. Avyttringen har skett på grund av privatekonomiska skäl.

Efter försäljningen innehar Mogens Nielsen 516250 aktier.

För ytterligare information:
Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB ochprofessorernaOlovSternerochMogensNielsenisyfteattkommersialiserauppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.