Gabather har under de senaste två månaderna fortsatt med utvecklingen av ett antal substanser och undersökt dem bl.a. med avseende på anti-psykotiska effekter. I en psykosmodell uppvisade Gaaba-004 en minskad effekt med avseende på vissa djurreaktioner på ett likartat sätt som Clozapine i samma doseringsområde (1 mg/kg). Gaaba-004 hade i likhet med Gaaba-002 inga sedativa (bedövande) effekter. I försök med en annan substans, Gaaba-005, förekom inga anti-psykotiska egenskaper men ämnet var inte heller sedativt.

Samtidigt verifierades åter in-vivo effekterna för substansen Gaaba-002 i ytterligare en anti-psykos modell gentemot Clozapine. I ytterligare en studie gjordes jämförelser med Gaaba-002 och anti-psykotika substansen Haloperidol. I Haloperidolstudien uppvisade Gaaba-002 inte några tydliga resultat i likhet med Clozapine. Slutsatsen är att Gaaba-002 ligger närmast Clozapine i verkan med undantag för de sedativa effekterna.

Gaaba-002 och Gaaba-004 kommer båda att gå vidare i ytterligare studier med syfte att undersöka olika andra egenskaper viktiga för anti-psykotika och för att välja ut en kandidat för de större säkerhetstoxikologiska prövningar som kommer att inledas under hösten. Dessa prövningar kommer att bidra med nödvändigt underlag för Gabathers ansökan om att påbörja kliniska studier hösten 2016.

Gabathers medarbetare Michael Robin Witt besökte ett antal universitet och forskningsinstitut i Japan under första halvan av juli månad. Syftet var att etablera nya samarbeten med intressanta forskningsgrupper inom CNS området. Ett samarbete kring elektrofysiologiska studier kommer att inledas under hösten med Professor Norio Akaike, Kumamoto Health Science University. Michael Robin Witt höll också ett seminarium på National Institute for Physiological Sciences i Okazaki, Japan.

För ytterligare information:
Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.