De lokala patentverken i Danmark, Finland, Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Spanien och Schweiz har meddelat att de nu validerat Gabathers patentansökan och kommer att bevilja patentansökan, L1001B Quinazolinderivat, i respektive land.

Gabather äger för närvarande två patentfamiljer inom området små molekyler som påverkar Gabareceptorn. Båda har erhållit besked ifrån EPO om att de blivit godkända på denna nivå inför överföring till nationell nivå. Samma patentansökan är sedan tidigare beviljad i Kina och USA. Nu tillkommer ett antal europeiska länder enligt följande: Danmark, Finland, Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Spanien och Schweiz.

Gabathers VD Bert Junno kommenterar: ”Gabather har valt ett brett skydd i Europa och gjort ett urval av viktiga marknader och strategiskt viktiga länder för läkemedelsförsäljning och utveckling. Nu har processen löpt hela vägen och nationella godkännanden kommer att följa för denna patentfamilj. Gabather förväntar att även att den andra patentfamiljen, L1001C, ska följa samma utveckling.”

Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.