Patentverken i ett antal europeiska länder har nu registrerat lokala patent för båda Gabather patentfamiljer L1001B och L1001C. Dessutom har nu patent beviljats i Kanada för L001C.

Gabather äger fn. två patentfamiljer inom området små molekyler som påverkar Gabareceptorn (L001B och L001C). Patentansökningarna är sedan tidigare beviljade av patentverken i Europa (EPO), Kina och USA. Nu har båda dessa patentfamiljer beviljats lokala patent i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Polen, Sverige, Schweiz och dessutom i Kanada. Nu återstår för dessa ansökningar endast Indien för godkännande.

Gabathers VD Bert Junno kommenterar: ”Det glädjande beskedet om nya patentgodkännanden ökar marknaden för Gabathers produkter utvecklade ifrån substanser beskrivna i bolagets patent till att täcka in hela Nordamerika och större marknader och viktiga länder i Europa. Det utvidgade patentskyddet utgör en förstärkt position i diskussioner kring partnerskap med läkemedelsbolag.”

Gabather AB

Bert Junno, VD

Tel: 070-777 22 09

E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.

Framåtriktad information

Detta meddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.