Det kanadensiska patentverket har meddelat att de beviljar Gabathers patentansökan, L1001B, QUINAZOLINDERIVAT.

Gabather äger fn. två patentfamiljer inom området små molekyler som påverkar Gabareceptorn. Patentansökan är sedan tidigare beviljad av patentverken i Europa (EPO), Kina och USA. Nu återstår för denna ansökan endast Indien. Gabathers VD Bert Junno kommenterar: ”Det glädjande beskedet om ett nytt patentgodkännande ökar marknaden för Gabathers produkter utvecklade ifrån substanser beskrivna i L1001B patentet till att täcka in hela Nordamerika. Det kommer väl till pass speciellt som Gabather precis inlett ett samarbete med ett kanadensiskt bolag specialiserade på pre-klinisk toxikologi och ansökningar till läkemedelsverken i Kanada och USA. Det utvidgade patentskyddet utgör också en förstärkt position i diskussioner kring partnerskap med läkemedelsbolag intresserade av marknaden i Nordamerika.”

Gabather AB
Bert Junno, VD
Tel:  070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.

Framåtriktad information Detta meddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.