Pressmeddelande 20161014

 

 Nyhet: Gabather lanserar ny hemsida.

 

Gabather lanserar en ny hemsida. Den finns tillgänglig genom samma adress som den tidigare hemsidan, www.gabather.com, men i en mer användarvänlig och uppdaterad tappning. Det införs även en funktion som gör det lättare att se vilka event Gabather kommer att vara närvarande på.

I marknadsföringsändamål kommer Gabather att deltaga på följande event i närtid.

-          French Swedish Life Science Day, 20e oktober, Paris.

-          Aktieägarmöte på Erik Penser Bank, 27e oktober, Stockholm.

-          BIO-Europe, 7-9e november, Köln.

-          Nordic-American Life Science Conference, 1e december, New York.

-          JP Morgan Healthcare conference, 8-11e Januari 2017, San Francisco.

Ytterligare information om eventen finns på bolagets hemsida.

Bolagets VD, Bert Junno, kommenterar: ”Gabather kommer att rikta sig utåt mer emot utländska aktörer framöver vilket innebär att en uppdaterad hemsida på engelska är viktig. Bolaget sätter lika stor vikt vid en uppdaterad svensk hemsida för kommunikation med aktieägare och investerare.”

 

Gabather AB

Bert Junno, VD

E-post: bj@gabather.com

 

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.

 

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

 Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

 

Se Nyhetsbrev