Gabather kommer att presentera bolagets utveckling på ”European Smallcap Event” i Paris den 11-12e april. Eventet riktar sig i första hand till institutionella investerare.

Gabather har med en förhållandevis stor ägarskara en bra likviditet i handeln av aktier vilket är attraktivt för internationella investerare. Bolaget har som målsättning att utöka ägarkretsen med institutionella placerare för att stärka det långsiktiga ägandet i bolaget och därigenom bolagets förutsättningar i den kliniska utvecklingen av bolagets produktkandidater. Gabather genomför under måndagen en presentation och deltar under tisdagen i ett antal förbokade möten med investerare.

Gabathers VD Bert Junno kommenterar: ”Gabather önskar vidga ägarskaran till internationella institutionella och privata aktieägare. European Smallcap Event  lämpar sig mycket väl för detta och jag hoppas få möjlighet att träffa så många investerare som möjligt under de två dagarna.”

Gabather AB

Bert Junno, VD

E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.