Gabather har nu genomfört den första delen av de toxikologiska studier som krävs för att få bolagets läkemedelskandidat GT-002 validerad inför ansökan om kliniska studier. Det var en så kallad MTD (maximum tolerated dose) studie där den högsta tolererade dosen söktes i två arter. Ingen toxicitet kunde observeras även vid de högsta gränsnivåerna.

Gabather har genomfört en MTD toxicitetsstudie tillsammans med sin kanadensiska samarbetspartner Insymbiosis. Studien är det första steget i det toxikologiska program bolaget nu genomför för att validera substansen GT-002 för behandling av psykossjukdomar. I studien studerades responsen hos två djurarter, på en gradvis ökande oral dos av substansen, upp till de satta gränsnivåerna 1 g/kg i råtta och 0,5 g/kg i hund. Alla djuren överlevde utan uppvisande av symptom, även på de högsta dosnivåerna, vilket kan ge ett maximalt säkerhetsutrymme vid behandling av människor.

I nästa del av det toxikologiska programmet ska bolaget söka den dosering som kan tänkas bli satt som indikation för behandling i klinik följt av en fyra veckors studie med upprepad dosering på denna dosnivå.

Gabathers VD Bert Junno kommenterar: ”Ett av Gabathers främsta mål är att utveckla nya läkemedel med så få och ofarliga biverkningar som möjligt. Detta verkar nu vara möjligt med GT-002 vilket för behandling av svåra psykossjukdomar är mycket välkommet. Detta är bolagets hittills största framgång efter att vi fann verkan hos substansen i anti-psykosmodeller.”

Gabather AB

Bert Junno, VD

E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.