Gabather har i ett flertal forskningsstudier undersökt verkningsmekanismen hos GT-002. Resultaten tyder på att Gabather har en möjlighet att utveckla ett ”first-in-class” läkemedel för behandling av psykos med avsaknad av allvarliga biverkningar.

A. Gabathers samarbetspartner, University of New South Wales, har i elektrofysiologiska studier med ändamålsenlig nervvävnad jämfört bolagets substans GT-002 med Diazepam. GT-002 visade sig vara lika potent som Diazepam men med en distinkt annorlunda verkningsmekanism. GT-002 verkade på en annan del av Gaba-receptorn, vilket indikerar att vanliga biverkningar vid neuroleptika, såsom kramper och epileptiska anfall, kan undvikas.

B. Pågående studier vid Kumamoto University, Japan samt laboratorium i Genève, bekräftar att verkningsmekanismen hos GT-002 är helt skild ifrån Diazepam. GT-002 påverkar specifika subtypskombinationer unika för en del Gaba-A receptorer. Dessutom har GT-002 i jämförande studier med sömninmedicinen Zolpidem helt annan verkningsmekanism och förväntas därför inte ge sederande effekt.

Sammanfattningsvis har GT-002 uppvisat unika egenskaper som utmärker en potentiell ”first-in-class” medicin för behandling av psykos.

Gabathers VD Bert Junno kommenterar: ”Resultaten ifrån de gedigna undersökningarna tas vidare för specifika djurförsök ämnade att bredda tillämpningsområdet för GT-002. Bolagets samlade kunskap och erfarenheter innebär att vi nu kan satsa på att välja ut och undersöka ytterligare 12 substanser för att finna nya möjliga läkemedelskandidater för fler tillämpningar. GT-002 går vidare till kliniska studier. Vi är väldigt glada att se att vår målsättning att utveckla nya kraftfulla läkemedel för centrala nervsystemet med samtidigt små biverkningar går i rätt riktning.”

Gabather AB

Bert Junno, VD

Tel: 070-777 22 09

E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.

Framåtriktad information

Detta meddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.