Gabathers läkemedelskandidat GT-002 mot psykos har undersökts med avseende på dess egenskaper vid oral administration i en djurmodell. Resultaten är mycket lovande och indikerar att ett framtida läkemedel baserat på GT-002 kan ges oralt. Mätningar gjordes över tid på blodplasma för att undersöka hur GT-002 tas upp i kroppen såväl som hur den penetrerar blod-hjärnbarriären.

Vid en undersökning av blodprov tagna på råttor så undersöktes biotillgängligheten av GT-002. Dessa studier visade att vid de för bolaget intressanta doserna av läkemedelssubstans, återfanns GT-002 i tillräcklig mängd i blodet. Substansen kunde mätas i en jämn koncentration över flera timmar. Det kunde dessutom påvisas att substansen återfanns i hjärnvävnad vilket visar att den penetrerar blod-hjärnbarriären given oralt. Bolaget fortsätter med att utveckla GT-002 till en form som kan ges till människa och fortsätter med de toxicitetsstudier som krävs för en ansökan om kliniska studier.

Gabathers VD Bert Junno kommenterar: ”Vår läkemedelskandidat GT-002 går från klarhet till klarhet. Efter de tidigare rapporterade resultaten ifrån den första delen av toxikologiprogrammet har vi nu fått bevis för att substansen fungerar oralt vilket breddar tillämpningsområdet och marknaden avsevärt jämfört med injicerade mediciner.”

Gabather AB
Bert Junno, VD
E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB
Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.

Framåtriktad information
Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.