Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget
Read entire market message from AktieTorget

For an english version of this market notice, please see the attached english document
Första handelsdag på AktieTorget för Gabathers aktie och teckningsoption är den 3 november 2014. Kortnamnet för aktien är GABA och för teckningsoptionen GABA TO 1.

Villkor för TO 1: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) aktie till priset 4,50 SEK. Teckningsoptionen kan utnyttjas till teckning vid två fastställda tillfällen, det första från och med den 2 mars 2015 till och med den 6 mars 2015, det andra från och med den 18 maj 2015 till och med den 22 maj 2015.

Information om aktien:

Kortnamn GABA
Aktienamn Gabather
ISIN-kod SE0006257531
Orderbook ID 103566
Org.nr. 556970-5790
Kvotvärde 0,11 SEK
Första handelsdag Den 3 november 2014
Antal Aktier 9 400 000
Marketsegment/ no MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no Other Equities/227
MIC Code XSAT

Information om teckningsoptionen:

Kortnamn GABA TO 1
ISIN-kod SE0006257549
Orderbook ID 103567
Första handelsdag Den 3 november 2014
Sista handelsdag Den 20 maj 2015
Teckningsperiod Den 2 mars 2015 till och med den 6 mars 2015 Den 18 maj 2015 till och med den 22 maj 2015
Villkor En (1) TO 1 ger rätt att teckna en (1) aktie till priset 4,50 SEK
Marketsegment/ no MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no Other Equities/227
MIC Code XSAT

Stockholm den 24 oktober 2014

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via
e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget
Read entire market message from AktieTorget