Gabather har undertecknat ett konsortieavtal för klinisk utveckling av bolagets läkemedelskandidat GT-002 tillsammans med partnerbolagen Pharmaterials, Smerud och CRST. Samarbetet startar i oktober och varar fram till och med fas 2a eller i totalt tre år. Avtalet ger ett nettobidrag ifrån lokala EU myndigheter till samarbetet om ca 10 miljoner kronor. Övriga kostnader står de medverkande parterna för.

I förberedelserna inför rekryteringen av patienter under våren 2017 startar nu konsortiet planering av kliniska studier. Samtidigt pågår också arbetet med formulering och förpackning av GT-002 för de kliniska studierna. För genomförande av kliniska studier behövs läkemedelssubstans tillverkad enligt GMP (good manufacturing practice) bestämmelser, vilket ställer stora krav. Gabather tillverkar nu tillsammans med underleverantörer och partner,  läkemedelssubstans, som är det sista steget innan  GMP produktionen kan sättas igång. Detta pre-GMP material ska sedan testas bl.a. i de avslutande toxstudier som bolaget fortfarande behöver genomföra innan en ansökan om kliniska studier kan skickas in.

Bolagets VD, Bert Junno, kommenterar: ”Det är med glädje att jag idag kan tillkännage detta viktiga samarbete med mycket kompetenta partners för vår kliniska utveckling. Dessutom följer genom deltagande i Eurostars-programmet ett netto-tillskott om 10 miljoner kronor för finansieringen av våra kliniska studier.”

Gabather AB

Bert Junno, VD

E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB
Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen.

Framåtriktad information
Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.