Se Pressmeddelande 

Se Prospekt

Prospektet avseende företrädesemission i Gabather har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.gabather.com.

Den extra bolagsstämman i Gabather beslutade igår om nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Prospektet avseende företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Gabathers hemsida, www.gabather.com samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se.

 

Emissionen i sammandrag

 • Aktieägare i Gabather har företrädesrätt att teckna en (1) unit per tio (10) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 20 november 2017.
 • För varje aktie i Gabather som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.
 • En (1) unit består av fem (5) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner.
 • Teckningskursen uppgår till 22,50 kr per unit, motsvarande 4,50 kr per nyemitterad aktie.
 • Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt och berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kurs 8,00 kr.
 • Bolaget tillförs vid full teckning 33,1 mkr före emissionskostnader.
 • Teckningsoptionen tillför Bolaget 23,6 mkr vid full teckning före emissionskostnader.
 • Teckning av units sker under perioden 22 november – 6 december 2017.
 • Handel med uniträtter sker under perioden 22 november – 4 december 2017.
 • Teckning av nyemitterade aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden 17 – 31 oktober 2018 samt perioden 17 – 31 januari 2019.
 • Emissionen är säkerställd med emissionsgarantier upp till 26,5 mkr motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet.
 • Teckningsoptionen kommer att noteras och tas upp till handel på AktieTorget i samband med att betalda tecknade units omvandlas till aktier och optioner.

Presentationstillfällen

Med anledning av företrädesemissionen kommer Gabathers VD Bert Junno att presentera bolaget och dess verksamhet. Bolaget kommer att presentera följande datum: 

 

·       23 november kl 16:00 - Erik Penser Bank Stockholm – anmälan skickas till bolagsdag@penser.se

·       27 november kl 17:00 - Aktiespararna i Göteborg – anmälan görs på www.aktiespararna.se

·       30 november 2017 kl 17:30 – Investeringsseminarium på Hotel Anglais Stockholm. Anmälan görs på www.financialstockholm.com

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gabather AB

Bert Junno, VD

E-post: bj@gabather.com

 

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

Se Pressmeddelande