Pressmeddelande 20170316

Gabather uppdaterar om patent i Indien

 Se pressmeddelandet

Med anledning av att Gabather fått meddelande om ett kommande godkännande av en patentansökan i Indien meddelar bolaget att ett slutgiltigt godkännande är försenat på grund av korrektion av ett typografiskt misstag.

Ärendet gäller patentansökan 7670/DELNP/2010 som tilldelats ett patentnummer: 278456.

VD Bert Junno kommenterar: ”Det har kommit många frågor kring detta ifrån aktieägare. Patentet är i sak godkänt som kan utläsas på Indiska patentverket hemsida. För att få ett patentbrev återstår en del byråkrati kring att korrigera ett skrivfel i texten. Bolaget har därför avvaktat att meddela denna nyhet tills vi fått utfärdat ett korrekt patentbrev.”

Gabather AB

Bert Junno, VD

E-post: bj@gabather.com

 

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

 

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.