Se pressmeddelande

Gabather har tecknat ett avtal med Mercachem B.V. om produktion av substansen GT-002 för kliniskt bruk.

Med anledning av att Gabather planerar att inleda kliniska studier har Merchachem B.V. (för mer info: www.mercachem.com) fått uppdraget att tillverka bolagets substans GT-002 certifierat enligt GMP (Good Manufacturing Practice). Bolagen har sedan hösten 2016 samarbetat kring en optimering av produktionsprocessen som nu lett fram till ett mer omfattande avtal.

VD Bert Junno kommenterar: ”Mercachem har varit viktiga för Gabather då de lyckats få ner antalet produktionssteg och därmed priset för produktion. Kvaliteten har också ökat avsevärt till den standard som ställs på läkemedelsproduktion. Vi har stort förtroende för Mercachem att genomföra detta uppdrag.”

Gabather AB

Bert Junno, VD

E-post: bj@gabather.com

 

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

 

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Se pressmeddelande