Gabather medverkar och presenterar tillsammans med 16 andra bolag på Erik Penser Banks Bolagsdag den 28e November.

Följ länken här för anmälan och mer information om eventet.