Referat från Live Session med Gabather vd Bert Ljunno @ Småbolagsjakten (Investerarbrevets facebook-grupp).