Se Pressmeddelande

Se Bolagsbeskrivning

Gabather AB genomför listbyte till Nasdaq First North. Första dag för handel i bolagets aktie och teckningsoption på Nasdaq First North är den 16 april 2018. Handel i Gabathers aktie och teckningsoption på AktieTorget kommer att upphöra och sista dag för handel på AktieTorget är den 13 april 2018.

Gabathers aktie och teckningsoption kommer fortsatt att handlas under samma kortnamn och ISIN-kod. Aktien handlas under kortnamn GABA med ISIN-kod SE0010869552. Teckningsoptionen handlas under kortnamnet GABA TO 2 med ISIN-kod SE0010598342. Bolagets aktie- och optionsägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Bolaget har upprättat en bolagsbeskrivning som har godkänts av Nasdaq First North, vilken från och med idag finns tillgänglig på Gabathers hemsida, www.gabather.com. Bolagsbeskrivningen innehåller ny information i form av en nettoskuldsättningstabell daterad 2018-02-28.

Erik Penser Bank kommer att agera som Bolagets Certified Adviser på First North.

”Gabather befinner sig i ett spännande läge där vi under året avser att ta vår läkemedelskandidat GT-002 in i klinisk Fas I. Att gå från preklinik till klinik kommer att vara ett betydande steg i bolagets utveckling. Listbytet till Nasdaq First North markerat en annan spännande förändring som vi hoppas ska bidra till vår fortsatta utveckling. AktieTorget har stöttat oss i vår utveckling och vi tackar AktieTorget för ett gott samarbete”, säger Bert Junno, VD Gabather.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bert Junno, VD Gabather
E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

Se Pressmeddelande