Se Pressmeddelande

Gabather AB har framgångsrikt genomfört de regulatoriska GLP toxikologiska studierna med GT-002 i gnagare och icke-gnagare. GT-002 var generellt sett säker och väl tolererad vid upprepad administrering över 28 dagar vid dosnivåer som förväntas överstiga en terapeutiskt relevant dos hos människa. Vidare var de säkerhetsfarmakologiska studierna utan anmärkningar och GT-002 visade inga negativa kardiovaskulära effekter, vilket är viktiga säkerhetsattribut för den fortsatta kliniska utvecklingen av GT-002.

"Dessa positiva resultat stöder den fortsatta kliniska utvecklingen av GT-002 och vi ser fram emot att inom en snar framtid initiera studier i friska-frivilliga försökspersoner för att bedöma säkerhet och tolerans hos människa, säger VD Michel-Robin Witt"

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael-Robin Witt, VD Gabather

E-post: mrw@gabather.com

 

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Gabather är listade på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är Certified Advisor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2018.

 Se Pressmeddelande