Se pressmeddelande

Gabather AB (publ) har ingått avtal med Erik Penser Bank AB om att Erik Penser Bank skall agera som likviditetsgarant i bolagets aktie från och med den 2 januari 2019. Avsikten är att främja likviditeten i aktien. Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurser för Gabathers aktie samt säkerställer en låg spread mellan köp- och säljkurs. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Michael-Robin Witt, VD Gabather

 

E-post: mrw@gabather.com

 

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Gabather är listade på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är Certified Advisor.

Se pressmeddelande