Se pressmeddelande

Gabather AB kan med glädje meddela att bolaget stärkt de immateriella rättigheterna genom en utökad patentportfölj. Gabathers internationella PCT (Patent Cooperation Treaty) ansökan från december 2017 gällande förbättringar av syntes processen för storskalig produktion av triazoloquinazolinoner där GT-002 ingår under namnet WO 2019/123011. I nästa steg kommer patentansökan att gå in i s.k. nationell fas i EU såväl som i USA, Indien, Japan och Kina, vilket kommer att ske senast i juli 2020.

 

”Den förbättrade syntes processen för storskalig produktion av bolagets läkemedelskandidat, GT-002, öppnar möjligheter för högre utbyte och effektivare framställning vilket är mycket värdefullt vid framställning av större mängder substans inför framtida kliniska studier och inför en kommersiell fas. Vidare så ger det Gabather om patentansökningen beviljas, förlängt patentskydd och exklusivitet på marknaden för denna substansklass” säger VD Michael-Robin Witt.

Gabather AB

Michael-Robin Witt, VD

Telefon: 0736872839

E-post: mrw@gabather.com

 

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank och nås på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

 

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. Gabather är listade på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är Certified Advisor.

Se pressmeddelande