Viewing entries in
Övriga nyheter

Gabather medverkar på BioStock Life Science Summit den 25e oktober.

Gabather kommer medverka på BioStock Life Science Summit den 25e oktober.

Gabathers presentation kommer vara kl 16.25 i Lund Medicon Village. Se mer information och anmäl dig till eventet här.

Adress:

Medicon Village

Scheelevägen 2 

Hus 302, Hörsalen (Building 302, auditorium)

Nyhet: Gabather i Investeringstipset

58 miljarder dollar. Så stor är marknaden som det svenska läkemedelsbolaget Gabather tar sikte mot. I höst tar bolaget också några viktiga steg på vägen. Man öppnar både sitt eget labb och inleder marknadsföringen av sin första läkemedelskandidat.

Gabather: Nya viktiga resultat ifrån utvecklingen av GT-002.

Gabathers läkemedelskandidat GT-002 mot psykos har undersökts med avseende på dess egenskaper vid oral administration i en djurmodell. Resultaten är mycket lovande och indikerar att ett framtida läkemedel baserat på GT-002 kan ges oralt. Mätningar gjordes över tid på blodplasma för att undersöka hur GT-002 tas upp i kroppen såväl som hur den penetrerar blod-hjärnbarriären.

Gabather: Sista dag för handel med BTA

Under april månad 2016 genomförde Gabather AB en företrädesemission. Sista dag för handel med BTA (Betald tecknad aktie) kommer att äga rum onsdag den 25 maj 2016 och stoppdagen är den 27 maj 2016. BTA kommer att omvandlas till aktier och beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 31 2016

Gabather: Företrädesemission i Gabather AB övertecknad

Teckningstiden i Gabather AB:s företrädesemission avslutades den 28 april 2016. Sammantaget tecknades företrädesemissionen till cirka 213 procent varav omkring 98 procent, motsvarande 31,6 Mkr tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 2 procent motsvarande 0,8 Mkr, tecknades och tilldelades aktier utan stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillförs Gabather således cirka 32,4 Mkr före emissionskostnader. Inga emissionsgarantier har tagits i anspråk