Viewing entries in
Övriga nyheter

Nyhet: Gabather i Investeringstipset

58 miljarder dollar. Så stor är marknaden som det svenska läkemedelsbolaget Gabather tar sikte mot. I höst tar bolaget också några viktiga steg på vägen. Man öppnar både sitt eget labb och inleder marknadsföringen av sin första läkemedelskandidat.

Gabather: Nya viktiga resultat ifrån utvecklingen av GT-002.

Gabathers läkemedelskandidat GT-002 mot psykos har undersökts med avseende på dess egenskaper vid oral administration i en djurmodell. Resultaten är mycket lovande och indikerar att ett framtida läkemedel baserat på GT-002 kan ges oralt. Mätningar gjordes över tid på blodplasma för att undersöka hur GT-002 tas upp i kroppen såväl som hur den penetrerar blod-hjärnbarriären.

Gabather: Sista dag för handel med BTA

Under april månad 2016 genomförde Gabather AB en företrädesemission. Sista dag för handel med BTA (Betald tecknad aktie) kommer att äga rum onsdag den 25 maj 2016 och stoppdagen är den 27 maj 2016. BTA kommer att omvandlas till aktier och beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 31 2016

Gabather: Företrädesemission i Gabather AB övertecknad

Teckningstiden i Gabather AB:s företrädesemission avslutades den 28 april 2016. Sammantaget tecknades företrädesemissionen till cirka 213 procent varav omkring 98 procent, motsvarande 31,6 Mkr tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 2 procent motsvarande 0,8 Mkr, tecknades och tilldelades aktier utan stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillförs Gabather således cirka 32,4 Mkr före emissionskostnader. Inga emissionsgarantier har tagits i anspråk

Gabather: Ingen observerad toxicitet i MTD-studie

Gabather har nu genomfört den första delen av de toxikologiska studier som krävs för att få bolagets läkemedelskandidat GT-002 validerad inför ansökan om kliniska studier. Det var en så kallad MTD (maximum tolerated dose) studie där den högsta tolererade dosen söktes i två arter. Ingen toxicitet kunde observeras även vid de högsta gränsnivåerna.

Gabather: Nya resultat ifrån utvecklingenav GT-002

Gabather har i ett flertal forskningsstudier undersökt verkningsmekanismen hos GT-002. Resultaten tyder på att Gabather har en möjlighet att utveckla ett ”first-in-class” läkemedel för behandling av psykos med avsaknad av allvarliga biverkningar.