Viewing entries in
Övriga nyheter

Gabather AB erhåller rapport gällande klinisk Fas 1a-studie. Studien visar att GT-002 är säker och väl tolererad vid oral administrering.

Gabather AB (publ) rapporterar härmed att bolaget erhållit rapporten gällande Fas 1a-studien i friska frivilliga försökspersoner med den GABAA selektiva läkemedelskandidaten GT-002. Studien var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad Fas 1a-studie i friska frivilliga försökspersoner med syfte att studera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetiska egenskaper (upptag, plasmakoncentration och utsöndring) av GT-002.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i GABATHER AB (publ)

Aktieägarna i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790, kallas härmed till årsstämma den 22 maj 2019 kl. 10.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö

Gabather medverkar på BioStock Life Science Summit den 25e oktober.

Gabather kommer medverka på BioStock Life Science Summit den 25e oktober.

Gabathers presentation kommer vara kl 16.25 i Lund Medicon Village. Se mer information och anmäl dig till eventet här.

Adress:

Medicon Village

Scheelevägen 2 

Hus 302, Hörsalen (Building 302, auditorium)