Viewing entries in
Regulatoriska

Årsstämma i Gabather AB (publ) 2019

Årsstämman i Gabather AB (publ, som hölls den 22 maj 2019, fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Gabather successfully completes phase 1a study of clinical candidate GT-002

Gabather AB reports today that the clinical phase 1 study in healthy volunteers with single ascending doses (SAD study) of GT-002 has been successfully completed.  No drug-related adverse events have been reported and the preliminary conclusion is that the drug is safe and well tolerated, and that the pharmacokinetic properties of GT-002 is very promising. 

Gabather har framgångsrikt slutfört fas 1a studie med läkemedelskandidaten GT-002

Gabather AB kan idag meddela att den kliniska fas 1-studien i friska frivilliga individer med enstaka och ökande doser (SAD-studie) av GT-002 framgångsrikt har slutförts. Inga läkemedelsrelaterade biverkningar har rapporterats. Den preliminära analysen av studien visar att GT-002 är säker och väl tolererad och de farmakokinetiska egenskaperna ser även mycket lovande ut.

Gabathers VD lämnar sitt uppdrag

Dr. Bert Junno lämnar uppdraget som VD för Gabather den 18 maj 2018. Arbetet med att rekrytera en ny VD har påbörjats. Fram tills en ny VD rekryterats kommer Dr. Michael-Robin Witt att vara tillförordnad VD.

Nyemissionen i Gabather är slutförd

Gabather har slutfört den emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 13 november 2017. Se mer här.