Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner 2-6 mars eller 18-22 maj 2015

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med noteringsemissionen i september 2014 kan aktier tecknas under perioden 2 – 6 mars 2015 eller 18 – 22 maj 2015. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för 4,50 kronor. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner.