iStock_62813710_XLARGE.jpg
iStock_75143251_XXXLARGE (1).jpg
iStock_71211969_XXXLARGE.jpg
iStock_62813710_XLARGE.jpg

Om oss | Historik


Historik

SCROLL DOWN

Om oss | Historik


Historik

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskningsledarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen. Gabather är noterat på First North.

iStock_75143251_XXXLARGE (1).jpg

Om oss | Marknad


Marknad

Om oss | Marknad


Marknad

Gabather inriktar sig på fyra fokusområden: antipsykotiska läkemedel, antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, smärtbehandlande läkemedel samt minnes- och kognitionsförbättrande läkemedel (inkluderande behandling av Alzheimers sjukdom). Eftersom många patent för välkända mediciner börjar upphöra och generiska kopior trycker ner vinsten för de stora läkemedelsföretagen, finns det i dagsläget en stor efterfrågan på ny utveckling inom Gabathers fyra fokusområden. Bolaget har valt att huvudsakligen inrikta sig på utveckling av antipsykotiska läkemedel med en fortsatt produktutveckling av substansen GT-002. Marknaden för antipsykotiska läkemedel omsatte 15 miljarder dollar år 2014. Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

iStock_71211969_XXXLARGE.jpg

Om oss | Strategi


Strategi

Om oss | Strategi


Strategi

Läkemedelsutveckling tar lång tid från idé till en färdig produkt som godkänns för försäljning på marknaden. För att få uppmärksamhet från stora läkemedelsföretag krävs oftast att en läkemedelskandidat har nått ”Proof-of-Concept” i människa i fas 2. Därför är det av avgörande betydelse att Bolaget attraherar tillräcklig finansiering för att kunna ta sig till Proof of Concept inom utvecklingsprocessen av läkemedelskandidaten. Däremot kan ett licensavtal göras i tidigare stadier för de mest gångbara projekten när det finns resultat från människoceller in-vitro och när prediktiva djurmodeller finns. Andra potentiella vägar är samriskföretag eller t.ex. utvecklingspartnerskapsprogram, vilket är en attraktiv strategi då en sådan utveckling har klara milstolpar samt delade kostnader och risker.